processpartner.nu

Om företaget

Processpartner har drivits sedan 1995 med inriktningen projekt-och idéutveckling samt utbildning och individens utveckling. Mellan 1997 och 2007 drevs företaget på heltid. Efter drygt sju år som heltidsanställd projektutvecklare och projektledare driver jag nu företaget på heltid igen sedan 2015.

Gudrun 2006_svartvit

Gudrun Lindberg

Under åren har det blivit ett stort antal projekt. Jag har utvecklat idéer till färdiga, godkända projekt, varit projektledare för flera projekt, utvärderat projekt och arbetat med strategier för hur projekt ska kunna komplettera och utveckla organisationens ordinarie verksamhet.

Sedan mitten på 90-talet har jag i stort sett på heltid, både som företagare och anställd, arbeta med idéutveckling, projektutveckling och projektledning av offentligt finansierade projekt. Det har inneburit kontakter med flera av EU:s fonder och program men också kontakter med regionala och lokala finansiärer. Främst har jag arbetat med projekt som riktar sig till småföretag och/eller landsbygdsutveckling. På Trafikverket arbetade med utveckling av större tillgänglighets-och infrastrukturprojekt och på landstinget Västernorrland som projektkoordinator för ett projekt inom det transnationella programmet Norra Periferin.

Exempel på tidigare projekt

Nedan hittar du projekt där jag har varit delaktig som projektutvecklare och/eller projektledare under EU:s programperiod 2007-2013. Länkar finns också till några projekt som kan vara intressant att fördjupa sig i för den som är intresserad av miljö, transportlösningar eller kreativa näringar.

Utöver dessa så har jag erfarenheter från två tidigare programperioder med regionalfondsprojekt, socialfondsprojekt, Interreg, NUTEK med fler.

 

Inom Life+Nature:

remibar     Jag var ansvarig för projektskrivningen vid första ansökningstillfället i samarbete med kolleger på Trafikverket och länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten. Projektet pågår fortfarande: www.trafikverket.se

 

Inom Norra Periferiprogrammet:

Transtourism     Som anställd internationell samordnare arbetade jag med utveckling, ansökan och startsäkring av projektet som nu är avslutat. Partnerskapet bestod av organisationer från Sverige, Island, Skottland, Nordirland och Irland.

cinergy     Som anställd arbetade jag som projektkoordinator för projektet som nu är avslutat. Partnerskapet bestod av organisationer från Sverige, Finland och Nordirland.

 

Inom Jordbruksfonden:

SOURCE – developing rural creativity

Med internationellt samarbete Leaderområden i Irland och Nordirland arbetade vi fram detta projekt och genomförd ett projekt med konsthantverkare i de tre länderna

 

Utveckling av regionala strukturfondsprojekt under anställning på Trafikverket:

  • Tillgänglighet till fiskelägen i Världsarvet Höga Kusten
  • Utredning för ökad tillgänglighet till vindkraftsområden
  • Tillgänglighet till Härjedalsfjällen
  • Parkera & Res – ökat tågresande efter Mittbanan
  • Parkera & Res – ökat tågresande efter Norra stambanan