processpartner.nu

Aktuellt

Det jag idag kan bidra med till dig och din organisation är:

  • Stöd i idéutvecklingsprocessen med syfte att förfina idéer till konkreta projekt.
  • Stöd i Idéutvecklingen med metoden Framtidsverkstaden för grupper med gemensamma utvecklingsmål.
  • Rådgivning att hitta rätt i projektfloran.
  • Granskning av projektansökningar.
  • Ansvara för utveckling av projektidéer till färdiga projekt inklusive finansieringsförslag och kontakter med finansiärer och samarbetspartners.
  • Hjälpa organisationen att strategiskt arbeta med projekt som ett redskap i verksamhetsutvecklingen.
  • Utveckling av projekt inom EU:s interregprogram, framför allt med länder i norra delen av Europa.
  • Hjälp till enskilda företag med ansökan om företagsstöd.

Mina nuvarande uppdrag
ACMP_logo_full_landscape (1)
Projektledarstöd i projektet Creative Momentum, projektägare Technichus.

Technichus_logo
Utveckling av Technichus projektverksamhet.

Expertstöd i MED-projektet, projektägare Technichus

Projektutveckling och företagsstödansökningar åt mindre organisationer och företag i Västernorrland.